ΓΕΝΙΚΟ   ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ   ΤΗΣ   ΕΛΛΑΔΟΣ   ΣΤΗ   ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ

Γραφείο Εκπαίδευσης Φραγκφούρτης.

Εκπαιδευτικοί

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010

Η πληρωμή του επιμισθίου για τον Ιούλιο και Αύγουστο έγινε σήμερα 12.08.2010(Οι καταστάσεις έχουν ήδη σταλεί στη τράπεζα) .