ΓΕΝΙΚΟ   ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ   ΤΗΣ   ΕΛΛΑΔΟΣ   ΣΤΗ   ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ

Γραφείο Εκπαίδευσης Φραγκφούρτης.

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας

     Σχετικά με την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας των τελειοφοίτων και των αποφοίτων λυκείων που προέρχονται από λύκεια της Γερμανίας  και ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες των τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

     Όσοι υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες των τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού και των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων στο εξωτερικό ή σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στην Αθήνα  στο Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.  (Α.Παπανδρέου 37, Μαρούσι) ή στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ανατ. Θεσ/νίκης (Σαπφούς 44)  από 1 έως 12 Ιουλίου 2010

      Κατ’ εξαίρεση, σε όσους αποφοιτούν από Λύκεια της Γερμανίας δίνεται η δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στα γραφεία  των Συντονιστών Εκπ/σης που εδρεύουν στη Δημοκρατία της Γερμανίας από 10 μέχρι 30 Ιουνίου 2010.

      Στη συνέχεια εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις και έχει υποβάλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αρμόδια επιτροπή στο Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ θα οριστικοποιήσει την υποψηφιότητα του ενδιαφερομένου ο οποίος και θα παραλάβει το δελτίο υποψηφίου μετά την 25η Αυγούστου από το ΥΠ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ..

· Οδηγίες για την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ελλήνων του Εξωτερικού και παιδιών ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό έτους 2010.

· Οι οδηγίες για την εισαγωγή Ελλήνων εξωτερικού και παιδιών Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, που επιθυμούν να εισαχθούν στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στη Διεύθυνση <>www.astynomia.gr .

· Οι οδηγίες για την εισαγωγή Ελλήνων εξωτερικού και παιδιών Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, που επιθυμούν να εισαχθούν στις Στρατιωτικές σχολές, εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΕΘ.Α., στη Διεύθυνση <>www.geetha.mil.gr

 

Μαθητές

23.04.2010