ΓΕΝΙΚΟ   ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ   ΤΗΣ   ΕΛΛΑΔΟΣ   ΣΤΗ   ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ

Γραφείο Εκπαίδευσης Φραγκφούρτης.

Ημερολόγιο

Τηλέφωνο: 0049-69-7075656

Φαξ: 0049-69-24795283

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

 

Για επικοινωνία: