ΓΕΝΙΚΟ   ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ   ΤΗΣ   ΕΛΛΑΔΟΣ   ΣΤΗ   ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ

Γραφείο Εκπαίδευσης Φραγκφούρτης.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τα τελευταία νέα από το Γραφείο του Συντονιστή Εκπαίδευσης καθώς και από το Υπουργείο Παιδείας .

Νέα  Ανακοινώσεις

20.11.2009

02.12.2009

16.12.2009

19.01.2010

21.01.2010

27.01.2010

2.02.2010

2.02.2010

11.02.2010

04.03.2010

08.03.2010

09.03.2010

09.03.2010

23.03.2010