ΓΕΝΙΚΟ   ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ   ΤΗΣ   ΕΛΛΑΔΟΣ   ΣΤΗ   ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ

Γραφείο Εκπαίδευσης Φραγκφούρτης.

         Το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Φραγκφούρτη είναι αρμόδιο για τις εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο κρατίδιο ΕΣΣΗΣ , ΠΑΛΑΤΙΝΑΤΟΥ, ΣΑΑΡΛΑΝΤ Ο.Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΣΕΧΙΑΣ.

         Το Γραφείο Σ.Ε. Φραγκφούρτης λειτουργεί καθημερινά από 08.30 έως 15:00 (Παρασκευή έως 14:30) και παραμένει κλειστό τις εξής σταθερές ημερομηνίες: 01.01, 06.01, 25.03, 01.05, 15.08,  28.10, 25.12, 26.12 και τις εξής κινητές εορτές: Καθαρή Δευτέρα, Μεγάλη Παρασκευή, Δευτέρα του Πάσχα και Αγίου Πνεύματος.

Γενικές Πληροφορίες

Τηλέφωνο: 0049-69-7075656

Φαξ: 0049-69-24795283

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

 

Για επικοινωνία: